Objednávka OBJV077/17

Dátum vyhotovenia:16.5.2017
 

Dodávateľ
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské
Pruské 294,
018 52 Pruské
IČO:00159298
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 600,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko