Objednávka OBJV095/17

Dátum vyhotovenia:26.6.2017
 

Dodávateľ
SE-PRA EKO s.r.o.
Braneckého 14
911 01 Trenčín
IČO:47536811
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odvoz odpadu
Celková hodnota objednaného plnenia: 200,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko