Objednávka OBJV109/17

Dátum vyhotovenia:19.7.2017
 

Dodávateľ
ZSE Energia,a.s
Čulenova 6
821 05 Bratislava
IČO:36677281
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vytýčenie sietí
Celková hodnota objednaného plnenia: 100,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko