Objednávka OBJV114/17

Dátum vyhotovenia:24.7.2017
 

Dodávateľ
FISHER Slovakia, spol. s r.o.
Mäsiarska 13
054 01 Levoča
IČO:36483095
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Chemické výrobky
Celková hodnota objednaného plnenia: 97,43 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko