Objednávka OBJV136/17

Dátum vyhotovenia:15.8.2017
 

Dodávateľ
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
94921 Nitra
IČO:166723
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 27,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko