Objednávka OBJV137/17

Dátum vyhotovenia:15.8.2017
 

Dodávateľ
GABISTAV s.r.o.
Lednica
020 63 Lednica
IČO:46422994
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rezanie betónu
Celková hodnota objednaného plnenia: 906,60 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko