Objednávka OBJV151/17

Dátum vyhotovenia:13.9.2017
 

Dodávateľ
Ing. Michal Muran M-Geo
Dolné Naštice 31
957 01 Dolné Naštice
IČO:45477795
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Geodetické zameranie
Celková hodnota objednaného plnenia: 240,00 EUR
Schválil: Mgr.Peter Martinisko