Objednávka OBJV216/17

Dátum vyhotovenia:07.12.2017
 

Dodávateľ
PYROSERVIS a.s., organizačná zložka
Melčice - Lieskové 117
913 05 Melčice-Lieskové
IČO:30813905
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kontrola hasiacich zariadení
Celková hodnota objednaného plnenia: 900,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko