Objednávka OBJV223/17

Dátum vyhotovenia:14.12.2017
 

Dodávateľ
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9
83104 Bratislava
IČO:35792281
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Knihy,časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 20,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko