Objednávka OBJV228/17

Dátum vyhotovenia:19.12.2017
 

Dodávateľ
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Banská 6279/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:00350656
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kontajnera
Celková hodnota objednaného plnenia: 200,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko