Objednávka OBJV004/18

Dátum vyhotovenia:16.1.2018
 

Dodávateľ
DREVONA MARKET s. r. o.
Výhonská 1
835 10 Bratislava
IČO:50443003
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dosky
Celková hodnota objednaného plnenia: 302,70 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko