Objednávka OBJV036/18

Dátum vyhotovenia:19.3.2018
 

Dodávateľ
DMC, s.r.o.
Riečna 3
942 01 Šurany, časť Nitriansky Hrádok
IČO:36777455
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tlačiarenske služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 38,45 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko