Objednávka OBJV048/18

Dátum vyhotovenia:09.4.2018
 

Dodávateľ
FARLESK spol. s r.o.
Mierová 228
821 05 Bratislava
IČO:31337538
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Laky na podlahy
Celková hodnota objednaného plnenia: 251,30 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko