Objednávka OBJV202/18

Dátum vyhotovenia:29.10.2018
 

Dodávateľ
Ján Jaško - AJA
Dolné Srnie 31
916 41 Dolné Sŕnie
IČO:40828484
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výmena sklenenej tabule
Celková hodnota objednaného plnenia: 100,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko