Objednávka OBJV204/18

Dátum vyhotovenia:06.11.2018
 

Dodávateľ
Kasys, s.r.o.
Rybničná 38/T
831 06 Bratislava 35
IČO:35698179
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Skladová technológia
Celková hodnota objednaného plnenia: 292 632,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko