Objednávka OBJV206/18

Dátum vyhotovenia:07.11.2018
 

Dodávateľ
ERSON Recycling, s.r.o.
Soblahovská 3479
911 01 Trenčín
IČO:36331201
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odvoz odpadu
Celková hodnota objednaného plnenia: 100,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko