Objednávka OBJV207/18

Dátum vyhotovenia:07.11.2018
 

Dodávateľ
PPG Deco Slovakia
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Laky
Celková hodnota objednaného plnenia: 56,89 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko