Objednávka OBJV209/18

Dátum vyhotovenia:08.11.2018
 

Dodávateľ
Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:00350702
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Časopisy
Celková hodnota objednaného plnenia: 6,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko