Objednávka OBJV211/18

Dátum vyhotovenia:12.11.2018
 

Dodávateľ
Susan Slovakia spol. s r.o.
Opatovská 45/23
911 01 Trenčín
IČO:36327611
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tanečné vystúpenie
Celková hodnota objednaného plnenia: 200,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko