Objednávka OBJV215/18

Dátum vyhotovenia:15.11.2018
 

Dodávateľ
LETTRANS s.r.o.
Selec 329
913 36 Selec
IČO:46171100
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Preprava
Celková hodnota objednaného plnenia: 384,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko