Objednávka OBJV224/18

Dátum vyhotovenia:27.11.2018
 

Dodávateľ
Fisher Slovakia, spol. s.r.o.
Mäsiarska 13
054 01 Levoča
IČO:36483095
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Reštaurátorský materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 38,30 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko