Objednávka OBJV225/18

Dátum vyhotovenia:27.11.2018
 

Dodávateľ
Mariana Košťálová - Jenifer
Borčany 99
956 36 Borčany
IČO:46315276
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ISO TRS998 rudla schodisková
Celková hodnota objednaného plnenia: 73,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko