Objednávka OBJV226/18

Dátum vyhotovenia:27.11.2018
 

Dodávateľ
SirCOLOR, s.r.o.
Hosťovce 120
951 91 Hosťovce
IČO:36554456
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Reštaurátorský materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 183,10 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko