Objednávka OBJV233/18

Dátum vyhotovenia:30.11.2018
 

Dodávateľ
B.R.M., s.r.o.
Clementisova 663/4
911 01 Trenčín
IČO:45715289
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Strava
Celková hodnota objednaného plnenia: 300,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko