Objednávka OBJV239/18

Dátum vyhotovenia:04.12.2018
 

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Optický internet
Celková hodnota objednaného plnenia: 523,35 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko