Objednávka OBJV242/18

Dátum vyhotovenia:06.12.2018
 

Dodávateľ
Hydropol ČR, spol. s r.o.
nám. Svobody 133
769 01 Holešov
IČO:25338901
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Meranie vlhkosti muriva
Celková hodnota objednaného plnenia: 144,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko