Objednávka OBJV244/18

Dátum vyhotovenia:11.12.2018
 

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 000,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko