Objednávka OBJV003/19

Dátum vyhotovenia:09.1.2019
 

Dodávateľ
Marián Ondrejka-Wtrade
Mikuláša Dohnányho 817/1A
010 04 Žilina
IČO:34933336
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Fixačná jednotka
Celková hodnota objednaného plnenia: 221,74 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko