Objednávka OBJV124/19

Dátum vyhotovenia:04.6.2019
 

Dodávateľ
ANTES GM spol. s r.o.
Jilemnického 25
911 01 Trenčín
IČO:36294781
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
vyčistenie hlásiča
Názov položky
Vyčistenie hlásičov EPS
Celková hodnota objednaného plnenia: 31,92 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko