Objednávka OBJV127/19

Dátum vyhotovenia:06.6.2019
 

Dodávateľ
Perfect System, s.r.o.
Radlická 3301/68
150 00 Praha
IČO:26480981
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Termálne vstupenky
Celková hodnota objednaného plnenia: 2 308,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko