Objednávka OBJV254/19

Dátum vyhotovenia:03.10.2019
 

Dodávateľ
Tlačiareň a vydavateľstvo Slza, spol. s r.o.
Rovná 594/5
058 01 Poprad
IČO:31675859
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
tlač plagátov
Názov položky
Tlač plagátov
Celková hodnota objednaného plnenia: 12,40 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko