Objednávka OBJV014/20

Dátum vyhotovenia:22.1.2020
 

Dodávateľ
ANTES GM spol. s r.o.
Jilemnického 25
911 01 Trenčín
IČO:36294781
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
servisný zásah na systéme EZS
Názov položky
Servisný zásah
Celková hodnota objednaného plnenia: 31,87 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko