Objednávka OBJV054/20

Dátum vyhotovenia:09.3.2020
 

Dodávateľ
ASIRAL GmbH & Co. KG
Hermann-Wehrle-Str. 15
67433 Neustadt/Weinstt. Deutschland
IČO:245824190
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
dezinfekcia
Názov položky
Dezinfekčný prostriedok
Celková hodnota objednaného plnenia: 399,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko