Objednávka OBJV056/20

Dátum vyhotovenia:09.3.2020
 

Dodávateľ
VLM s.r.o.
Pruské 288
018 52 Pruské
IČO:44689985
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
materiál k úprave banerov
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 61,98 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko