Objednávka OBJV072/20

Dátum vyhotovenia:23.4.2020
 

Dodávateľ
EK-Ing. Kokodič
Biskupická 7584/53A
911 04 Trenčín
IČO:33164223
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
vykonanie OP a OS elektrickej inštalácie
Názov položky
Výmena ističa
Celková hodnota objednaného plnenia: 300,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko