Objednávka OBJV088/20

Dátum vyhotovenia:22.5.2020
 

Dodávateľ
Callypso, s.r.o.
Pod Žiarcom 914/42
027 44 Tvrdošín
IČO:45655421
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
sladká odmena pre deti k MDD
Názov položky
Ostatný materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 90,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko