Objednávka OBJV097/20

Dátum vyhotovenia:02.6.2020
 

Dodávateľ
VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o
Jarošov,Pivovarská 542
68601 Uherské Hradiště
IČO:44962185
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
odborná skúška výťahu
Názov položky
Skúška výťahu
Celková hodnota objednaného plnenia: 400,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko