Objednávka OBJV098/20

Dátum vyhotovenia:04.6.2020
 

Dodávateľ
ANTES GM spol. s r.o.
Jilemnického 25
911 01 Trenčín
IČO:36294781
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
zaškolenie obsluhy na EPS
Názov položky
Školenie
Celková hodnota objednaného plnenia: 96,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko