Objednávka OBJV110/20

Dátum vyhotovenia:22.6.2020
 

Dodávateľ
Emergency Support, o.z.
Pod Juhom 7666
911 01 Trenčín
IČO:51143305
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
zdravotný dozor
Názov položky
Zdravotná služba
Celková hodnota objednaného plnenia: 250,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko