Objednávka OBJV111/20

Dátum vyhotovenia:24.6.2020
 

Dodávateľ
Svet klímy s.r.o.
Repákovci 821
913 32 Dolná Súča
IČO:52295231
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
klimatizačná jednotka
Názov položky
Klimatizácia
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 498,69 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko