Objednávka OBJV112/20

Dátum vyhotovenia:24.6.2020
 

Dodávateľ
Protest-uni s.r.o.
Račianska 186
831 53 Bratislava
IČO:34146466
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
chemikálie
Názov položky
Chemické výrobky
Celková hodnota objednaného plnenia: 91,48 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko