Objednávka OBJV120/20

Dátum vyhotovenia:29.6.2020
 

Dodávateľ
CSC stavby, s.r.o.
Ovocná 1970/43
746 01 Opava
IČO:26816041
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
chemikálie
Názov položky
Chemické výrobky
Celková hodnota objednaného plnenia: 90,10 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko