Objednávka OBJV124/20

Dátum vyhotovenia:02.7.2020
 

Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO:46771158
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
prepchávacia hadica
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 99,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko