Objednávka OBJV125/20

Dátum vyhotovenia:02.7.2020
 

Dodávateľ
Marlus Group s.r.o.
Za kaštieľom 176/1
949 01 Nitra
IČO:31411304
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Hladička plastová
Názov položky
Rôzny materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 37,50 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko