Objednávka OBJV133/20

Dátum vyhotovenia:08.7.2020
 

Dodávateľ
Ing. Meravý Ján - LIGHTNING
Dolný Šianec 18A
911 01 Trenčín
IČO:30352746
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
OP a OS aktívneho bleskozvodu
Názov položky
Odborná prehliadka
Celková hodnota objednaného plnenia: 240,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko