Objednávka OBJV143/20

Dátum vyhotovenia:15.7.2020
 

Dodávateľ
EN Trade s.r.o.
Kubranská 252/165
911 01 Trenčín
IČO:52187438
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
dodávka a montáž mreže
Názov položky
Rôzne služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 482,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko