Objednávka OBJV146/20

Dátum vyhotovenia:15.7.2020
 

Dodávateľ
Dobrovoľný hasičský zbor Trečnianska Turná
Trenčianska Turná
913 21 Trenčianska Turná
IČO:00177474
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
protipožiarna ochrana
Názov položky
Protipožiarna ochrana
Celková hodnota objednaného plnenia: 360,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko