Objednávka OBJV149/20

Dátum vyhotovenia:17.7.2020
 

Dodávateľ
Tlačiareň a vydavateľstvo Slza, spol. s r.o.
Rovná 594/5
058 01 Poprad
IČO:31675859
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
tlač
Názov položky
Tlačiarenske služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 31,06 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko