Objednávka OBJV016/13

Dátum vyhotovenia:19.6.2013
 

Dodávateľ
Jozef Žabár - ELEKTROSERVIS
Veľké Chlievany 131
95655 Veľké Chlievany
IČO:11740779
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
Servisná ročná prehliadka plynových spotrebičov
Názov položky
Servisná ročná prehliadka plynových spotrebičov
Celková hodnota objednaného plnenia: 590,00 EUR