Objednávka OBJV172/20

Dátum vyhotovenia:30.7.2020
 

Dodávateľ
Divadelná spoločnosť o.z.
Bjornsona 26/4
971 01 Prievidza
IČO:50344846
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO:34059199

ceny sú vrátane DPH
divadelné predstavenie
Názov položky
Umelecké vystúpenie
Celková hodnota objednaného plnenia: 600,00 EUR
Schválil: Mgr. Peter Martinisko